Een netwerk voor een betere dienstverlening
Twaalf huisartsen, vier praktijken, een gezamenlijke visie

Opgelet
maak hier uw afspraak voor

02 521 10 75

02 520 83 41

02 520 14 11

Nieuwe Helix website !

We zijn verheugd u te verwelkomen op de nieuwe Helix website.
U vindt er informatie over onze doelstellingen, het Globaal Medisch Dossier, onze praktijken, ons team van zorgverleners alsook praktische informatie zoals openingstijden, contactgegevens en informatie voor het maken van een afspraak.
Neem aub even de tijd om deze site rustig te bekijken en plaats ons bij uw favorieten. Zo blijft u op de hoogte van de vakantieregeling, mogelijke veranderingen in de praktijk en interessante medische informatie.
Heeft u nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren. We staan klaar om u te helpen.

Het Helix artsen team

Onze doelstellingen:

Huisartsgeneeskunde is voor iedereen het meest aangewezen eerste contact met de gezondheidszorg. Wij staan open voor een brede waaier van klachten en problemen. Wij verzorgen de gehele bevolking: baby’s, kinderen, adolescenten, volwassenen, zwangeren en bejaarden. Wij bieden zowel preventieve hulp (vroegtijdig opsporen en voorkomen van aandoeningen) als curatieve hulp (verzorgen van ziekten en ongevallen).
Wij bespreken uw vragen over uw gezondheid, en zoeken in overleg naar de beste aanpak. Vaak kunt u zelf heel wat doen om uw gezondheid te verbeteren. Soms is er medicatie nodig. Soms zijn er verdere onderzoeken nodig of speciale behandelingen.
Voor sommige problemen zullen wij samenwerken met andere beroepskrachten in de EERSTE LIJN: verpleegkundigen, kinesitherapeuten, apothekers, tandartsen, diëtisten, en anderen.
Voor andere problemen zullen wij samenwerken met de TWEEDE LIJN: artsen specialisten, psychologen, technische onderzoeken. Daarbij geven wij de patiënten graag een verwijsbrief met alle nodige inlichtingen.
Indien u door omstandigheden toch rechtstreeks een specialist raadpleegt, vraag dan steeds om een verslag te zenden naar uw huisarts. Zo blijft uw medisch dossier volledig.

Het globaal medisch dossier (GMD):

Uw huisarts houdt uw medische gegevens zorgvuldig bij in uw medisch dossier (ziektes, operaties, allergieën, huidige medicatielijst,…)
Op momenten dat uw gewone huisarts niet beschikbaar is kan de dokter van een andere HELIX praktijk uw medisch dossier raadplegen. U kunt aan uw huisarts vragen om voor bepaalde elementen van uw medisch dossier deze inzage door de arts met dienst te weigeren , maar om u echt goed te kunnen verzorgen is het beter dat de HELIX arts met dienst het geheel van uw medische gegevens kan inkijken.
Indien u bij gelegenheid raadpleegt in een andere praktijk van het HELIX netwerk dan die waar uw Globaal Medisch Dossier wordt bijgehouden, kan uw dossier ook worden geopend en aangevuld door de arts die u ontvangt. Deze aanvullingen aan uw medisch dossier zullen onmiddellijk beschikbaar zijn voor uw gewone huisarts.
Alle gegevens uit een medisch dossier zijn confidentieel. Uiteraard garanderen wij een zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met deze documenten.

De HELIX praktijken zijn erkend als opleidingspraktijken

Huisarts in Opleiding

Een HAIO is een afgestudeerde arts (na 6 jaar universitaire basisopleiding geneeskunde) die zich gedurende 3 jaar verder specialiseert in de huisartsgeneeskunde onder supervisie van een praktijkopleider.
Daarnaast volgt hij/zij nog een opleidingsprogramma (lessen, seminaries, masterproef en 6 maanden ziekenhuisstage).
De HAIO is een volwaardig lid van het huisartsenteam en doet zelfstandig consultaties en huisbezoeken.
Indien nodig kan de HAIO één van de vaste artsen om advies vragen.
Er is dagelijks overleg tussen de HAIO en de vaste artsen.

Stagiair

In onze praktijken begeleiden wij regelmatig stagiairs geneeskunde van de verschillende universiteiten.
Stagairs zijn studenten geneeskunde die tijdens hun 6-jarige universitaire basisopleiding op verschillende momenten stage lopen in het ziekenhuis of in een huisartsenpraktijk.
Het doel van elke stage is anders. Het gaan kan van een kijkstage (1ste jaar geneeskunde) tot een leerstage (5de en 6de jaar geneeskunde) gaan.
Dit betekent dat er soms stagiairs meevolgen tijdens de raadplegingen en huisbezoeken. Dit gebeurt enkel indien u als patiënt hiermee akkoord bent. Elke stagiair is gebonden aan het beroepsgeheim. Als u een van de artsen liever alleen consulteert dan kunt u dit altijd melden.