Wat is Helix?

Een samenwerkingverband tussen 4 huisartsenpraktijken

HELIX is een samenwerkingsverband tussen vier huisartspraktijken te Anderlecht, een netwerk voor een betere dienstverlening.

Een gemeenschappelijke visie

De artsen van het HELIX netwerk komen regelmatig in vergadering samen.
Zij bespreken er de aandoeningen die tijdens de raadplegingen werden gezien. Zij wisselen van gedachten over de manier waarop een diagnose wordt gesteld, en over de meest aangewezen behandeling.
Op die manier trachten zij te werken volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten.

 

Het medisch dossier

Uw huisarts houdt uw medische gegevens zorgvuldig bij in uw medisch dossier .
(ziektes, operaties, allergieën, huidige medicatielijst,…)
Op momenten dat uw gewone huisarts niet beschikbaar is kan de dokter van een andere HELIX praktijk uw medisch dossier raadplegen. U kunt aan uw huisarts vragen om voor bepaalde elementen van uw medisch dossier deze inzage door de arts met dienst te weigeren , maar om u echt goed te kunnen verzorgen is het beter dat de HELIX arts met dienst het geheel van uw medische gegevens kan inkijken.

Indien u bij gelegenheid raadpleegt in een andere praktijk van het HELIX netwerk dan die waar uw Globaal Medisch Dossier wordt bijgehouden, kan uw dossier ook worden geopend en aangevuld door de arts die u ontvangt. Deze aanvullingen aan uw medisch dossier zullen onmiddellijk beschikbaar zijn voor uw gewone huisarts.

Alle gegevens uit een medisch dossier zijn confidentieel. Uiteraard garanderen wij een zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met deze documenten