Alle berichten van pkbe2

Week permanentie

Wegens weinig echt dringende oproepen en vooral administratieve telefoontjes stellen we ons sinds geruime tijd de vraag of de permanentie tijdens de weekdagen zinvol is
Bovendien is sinds het ontstaan van Helix ook het aanbod van medische zorg in Anderlecht geëvolueerd:
Er is een betere structurering en organisatie van de wacht in Brussel, die onder de naam GBBW – Garde Bruxelloise – Brusselse Wachtdienst een efficiënte, betrouwbare en duurzame structuur is geworden.
In Anderlecht is een medische wachtpost opgericht, die elke avond en tijdens het weekend is geopend
Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van SumEHR van patiënten met een Globaal Medisch Dossier. Dit wil zeggen dat de arts van wacht-enkel met uw akkoord- de belangrijkste medische problemen en informatie uit uw medisch dossier kan raadplegen.

Door de huidige corona-pandemie is er een bijkomende overbelasting van ons dagelijks werk met het gevaar dat we door ‘s nachts te werken onvoldoende recuperen en oververmoeid geraken.

Om al deze redenen hebben we besloten de weekpermanentie te beëindigen.

U kunt onze praktijken steeds 7 dagen per week, 24 uren per dag blijven bellen. Buiten de werktijd wordt u automatisch doorgeschakeld naar de wachtdienst.

Meer informatie over de werking van de Brusselse Wachtdienst kan u vinden op hun website: http://www.gbbw.be/index.php/nl/

Wij danken u voor uw begrip.

De Helix-artsen

Stopzetting permanentie zaterdag

De permanentie op zaterdag in de 4 HELIX praktijken had de jongste jaren heel weinig succes. Daarom stoppen wij met deze raadpleging. 

Op zaterdag, zondag en feestdag kunt u terecht op de wachtposten van de Brusselse Wachtdienst (GBBW). Zie http://www.gbbw.be/index.php/nl/

Voor dringende medische problemen kunt u ALTIJD bellen naar uw eigen huisarts  (24/7): ’s avonds en ’s nachts wordt u in de week doorgeschakeld naar de dokter van wacht bij HELIX, in het weekend wordt u doorgeschakeld naar de GBBW.

Dank voor uw begrip!

Helix werft aan:

Vacature Coördinator van een huisartsennetwerk.

Het Helix netwerk:

HELIX is een samenwerkingsverband tussen ​vier huisartspraktijken te Anderlecht, een netwerk voor een betere dienstverlening. De huisartsen van het HELIX netwerk komen regelmatig in vergadering samen. Zij bespreken er de patiënten die tijdens de wachtdienst van het netwerk werden gezien. Ze werken samen met andere zorgverleners in Anderlecht en omstreken. De HELIX artsen streven naar een betere kwaliteit van zorg voor hun patiënten.

Jouw rol in het netwerk:

Je neemt een actieve rol op in het streven naar betere kwaliteit van zorg voor de patiënt. Dit doe je door:

 • de samenwerking tussen de artsen en praktijkassistenten van de vier praktijken te faciliteren,
 •  een aantal managerstaken op te nemen,
 •  kwaliteitsverbeterende projecten uit te werken,
 •  deel te nemen aan interdisciplinair overleg in de eerste lijn en transmuraal

Vereiste competenties: 

Diploma:​ Je hebt een bachelor of master diploma, bij voorkeur in medisch of paramedische opleiding en / of in beleid van gezondheidszorg.
Talen:​ Je beheerst de nederlandse en franse taal.

Specifieke competenties, vaardigheden en kennis:

 •  Je beheerst managementvaardigheden en kan een kwaliteitsverbeterend proces faciliteren.
 •  Je kan, mits ondersteuning, projecten uitwerken rond ‘Kwaliteit van zorg’ en ‘Transmurale samenwerking’
 •  Je bent vertrouwd met de organisatie van de Belgische gezondheidszorg
 •  Je hebt bijzondere interesse in de Brusselse, grootstedelijke context Technische kennis
 •  Je kan vlot werken met standaardprogramma’s voor PC (Windows, Office)
 •  Je kan vormingspakketten, informatiemateriaal, handleidingen, pakketten, gidsen… mee ontwikkelen
 •  Je beschikt over basisvaardigheden boekhouding

Gedragsindicatoren:

 •  Je bent dynamisch en ondernemend;
 • Je kan (gesteund door het team) op zelfstandige en planmatige wijze taken uitvoeren en bent stressbestendig.
 • Je hebt zin voor initiatief en beschikt over sterke organisatorische vaardigheden;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en je functioneert binnen een zelfsturend team;
 • Je beschikt over de nodige vaardigheden en attitudes om een eigen professioneel netwerk op te bouwen
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig;
 • Je kan analytisch denken: Je bekijkt een probleem in zijn verschillende elementen;
 •  Je bent oplossingsgericht
 • Je werkt planmatig: Je brengt structuur aan in tijd en ruimte en bepaalt prioriteiten bij het aanpakken van taken of problemen, en bewaakt het verloop.
 • Je kan, na een onderzoek in relevante informatiebronnen, een aantal oplossingen voorstellen voor praktische problemen die zich voordoen in de praktijk.
 • Je bent discreet en behandelt vertrouwelijke informatie als dusdanig;
 • Je vindt een aanvaardbare oplossing, rekening houdend met belangen van verschillende mensen

Aanbod:
Wij bieden een job (50%) met contract voor 12 maanden. Onmiddellijke indiensttreding is gewenst. We bieden een competitief salaris (gangbare verloning volgens PC 330). We zijn een dynamisch team met enthousiaste medewerkers. Het HELIX netwerk is een organisatie waarin iedereen gelijkwaardig en verantwoordelijk is. Diversiteit en gelijke kansen zijn belangrijk voor ons. Wij werven aan op basis van competenties. Bij ons vind je een aangename, veelzijdige en toffe werkomgeving waarin werken een creatieve en boeiende uitdaging is. Je krijgt een job met vrijheid én verantwoordelijkheid in een dynamisch team.

Interesse?Stuur VOOR 15 maart je motivatiebrief en CV naar ​annroex@gmail.com

Vragen?Neem contact op via: ​annroex@gmail.com

Nieuwe medische software

Vanaf 13 november 2017 werken de 4 Helix praktijken met een nieuwe medische software. Het nieuwe medische programma laat een betere uitwisseling van gegevens toe met een aantal diensten van de overheid zoals eHealth, Vitalink en Abrumet. Dat is van belang om u de beste dienstverlening te kunnen bieden: elektronisch voorschrift, online aanvraag van terugbetaling van medicatie en meer.

De overschakeling naar een nieuw computerprogramma vraagt een grote inspanning van de artsen. Mogelijk zullen de raadplegingen in de eerste weken wat meer tijd vragen. Wij danken u voor uw begrip.

Belangrijk voor u: breng bij elke raadpleging uw identiteitskaart mee. Vaak zullen wij die nodig hebben om online verbindingen te maken.

Lees ook de nieuwe melding onder de rubriek “Medisch Dossier” van HELIX (klik hier).