Dokter Rodger-Martinez heeft zijn artsenopleiding afgerond en voltooit zijn laatste specialisatie jaarhuisartsgeneeskunde bij ons . Dokter Rodger-

Martinez zal zelfstandig werken onder supervisie vandokter Touré. U kunt hem raadplegen voor al uw gezondheidsproblemen.Bedankt om hem te verwelkomen.