Wie zijn wij ?

Een ploeg van elf huisartsen in 4 praktijken…

1 MEIR
Limbourglaan 49
1070 Anderlecht
02 521 10 75

2 VIJVERS
Residentie Capri
Jean Hayetsquare 14
1070 Anderlecht
02 520 14 11

Leon Debattylaan 21
1070 Anderlecht
02 520 83 41

4 VOGELENZANG
Vogelenzangstraat 89
1070 Anderlecht
02 522 74 54