Werking

Waarvoor kunt u terecht in de HELIX praktijken?

Huisartsgeneeskunde is voor iedereen het meest aangewezen eerste contact met de gezondheidszorg. Wij staan open voor een brede waaier van klachten en problemen. Wij verzorgen de gehele bevolking: baby’s, kinderen, adolescenten, volwassenen, zwangeren en bejaarden. Wij bieden zowel preventieve hulp (vroegtijdig opsporen en voorkomen van aandoeningen) als curatieve hulp (verzorgen van ziekten en ongevallen).

Wij bespreken uw vragen over uw gezondheid, en zoeken in overleg naar de beste aanpak. Vaak kunt u zelf heel wat doen om uw gezondheid te verbeteren. Soms zijn er medicamenten nodig. Soms zijn er verdere onderzoeken nodig of speciale behandelingen. Voor sommige problemen zullen wij samenwerken met andere beroepskrachten in de
EERSTE LIJN: verpleegkundigen, kinesitherapeuten, apothekers, tandartsen, diëtisten, en anderen. Voor andere problemen zullen wij samenwerken met de TWEEDE LIJN: artsen specialisten, psychologen, technische onderzoeken. Daarbij geven wij de patiënten graag een verwijsbrief met alle nodige inlichtingen.

Indien u door omstandigheden toch rechtstreeks een specialist raadpleegt, vraag dan steeds om een verslag te zenden naar uw huisarts. Zo blijft uw medisch dossier volledig.

Huisartsen in opleiding

Dokters Emma Saelens, ingrid Ibaruta, Dries Vergauwen  en Siham Faouji zijn gediplomeerde artsen die in de HELIX praktijken hun praktische opleiding tot huisarts voltooien. Zij werken zelfstandig, maar kunnen steeds raad vragen aan de stagemeester .

Soms lopen er ook studenten huisartsgeneeskunde voor een beperkte tijd stage in de HELIX praktijken. Indien u het wenst, kan uw huisarts u steeds afzonderlijk ontvangen. U bewijst echter een grote dienst aan de stagiairs, indien u er in toestemt dat zij de raadpleging bijwonen, of er actief aan deelnemen. Ook deze stagiairs zijn strikt gehouden aan het beroepsgeheim. Zij zullen nooit zelfstandig beslissingen nemen over diagnose of behandeling, maar steeds in overleg met de stagemeesters.