Week permanentie

Wegens weinig echt dringende oproepen en vooral administratieve telefoontjes stellen we ons sinds geruime tijd de vraag of de permanentie tijdens de weekdagen zinvol is
Bovendien is sinds het ontstaan van Helix ook het aanbod van medische zorg in Anderlecht geëvolueerd:
Er is een betere structurering en organisatie van de wacht in Brussel, die onder de naam GBBW – Garde Bruxelloise – Brusselse Wachtdienst een efficiënte, betrouwbare en duurzame structuur is geworden.
In Anderlecht is een medische wachtpost opgericht, die elke avond en tijdens het weekend is geopend
Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van SumEHR van patiënten met een Globaal Medisch Dossier. Dit wil zeggen dat de arts van wacht-enkel met uw akkoord- de belangrijkste medische problemen en informatie uit uw medisch dossier kan raadplegen.

Door de huidige corona-pandemie is er een bijkomende overbelasting van ons dagelijks werk met het gevaar dat we door ‘s nachts te werken onvoldoende recuperen en oververmoeid geraken.

Om al deze redenen hebben we besloten de weekpermanentie te beëindigen.

U kunt onze praktijken steeds 7 dagen per week, 24 uren per dag blijven bellen. Buiten de werktijd wordt u automatisch doorgeschakeld naar de wachtdienst.

Meer informatie over de werking van de Brusselse Wachtdienst kan u vinden op hun website: http://www.gbbw.be/index.php/nl/

Wij danken u voor uw begrip.

De Helix-artsen